Florencie

Historie FlorencieZa doby Etrusků na místě Florencie u řeky Arny stávala osada, ta byla v roce 82 př.n.l. zničena. Ale už v roku 59 př.n.l. přicházejí k řece Římané a ti zde zakládají kolonii pro své veterány. Okolní louky plné květin nejspíše stály za názvem tohoto sídla Colonia Florentina. Místo kde osada stála, nebylo moc vhodné z pohledu obrany. Zato zemědělství, obchodu se zde dařilo, řeka zde byla splavná až do středozemního moře, vedla tudy významná dálková silnice Via Cassia, osada byla napojena na staré Etruské sídla. Od roku 313 v osadě sídlil první biskup.Osada v té době vzkvétala.

Florencie hodně utrpěla v době stěhování národů v 4.-6.století a pádem západořímské říše. Město bylo několikrát vypleněno, obchodníci opustili město, protože kupecké cesty vedly mimo město. Za doby Langobardů kteří se do Itálie přestěhovali celé Toskánsko strádalo, správní město v té době byla Lucca. Jestli měla Florencie před úpadkem odhadem 10000 obyvatel, tak v této době to bylo městečko s méně než tisícem obyvatel. To nicméně netrvalo věčně. Frankové za Karla Velikého dobyli velkou část Itálie, Toskánsko se stalo markrabstvím a Florencie se začala opět rozrůstat a vzkvétat, tak jako celý region, to bylo v 8.- 9. století. Po smrti Jindřicha V. (1125) franská říše ztratila vliv i Itálii a toho využila Florencie k získání nezávislosti.

V 12. století se stává Florencie nezávislým městem. Florenská městská ústava z počátku dávala vládnoucí moc aristokracií a obchodníkům, ale to vedlo k divoké politice. Rody stavěly v té době vysoké věže, které se stávaly útočištěm pokud měl rod problém. Jak mohla v té době Florencie vypadat můžete vidět v San Gimianu, kde s několik rodových věží ještě dochovalo. Nakonec se floreňtané rozhodli změnit ústavu, aby nedocházelo k mocenským bojům, do čela byl dosazen profesionálni politik (podesta). Ve městě začaly vznikat sdružení, cechy, mnišské řády a ty opět začaly mezi sebou soupeřit o moc a to i v přínosném směru, cechy se předháněly v honosných stavbách, v podpoře umění, kultury. To vedlo k dalšímu rozkvětu a posilováni moci Florencie. V roce 1434 se k moci dostává Casimo il Vecchio (Starý), člen bohaté kupecké, bankéřské rodiny Mediců, rod městskou republiku ještě více posunul k prosperitě a Florencie se stala centrem hospodářství, umění, vědy. Medici ovšem omezovali do nedávna vliv svobodných cechů a obyvatelé měli stále větší strach z vzrůstající moci tohoto rodu. To vedlo k vyhnáni Mediců z města v roce 1494. 1492 předběhl Řím Florencii v kultuře a umění. Medici se do města vracejí v roce 1512, mezitím byl upálen jejich největší odpůrce fanatický kazatel Girolamo Savonarola 1489. Ještě jednou Medici město opouštěli, ale to nemělo dlouhého trvání. Roku 1530 je jmenován Alessandra de Medici toskánským velkovévodou a Medicejové díky tomu vládnou absolutně ve Florencii a Toskánsku až do roku 1737 kdy rod Medicejů vymřel (1743).

Roku 1737 se ujímá vedení města dynastie Lothringen, která zde vládne skoro nepřerušeně do roku 1860. V této době Toskánsko připojuje k nově vznikajicím itálskému království a je dokonce na pár let hlavním městem 1865-1870, v té době opět město vzkvétá. V průběhu druhé světové války byla Florencie bombardována spojenci a při ústupu němci vyhodili všechny mosty pře řeku Arno až na jeden, naštěstí to byl ten historicky nejdůležitější Ponte Vecchio. 1966 postihlo město velké zničující záplavy, při kterých bylo poškozeno hodně uměleckých děl. 1993 byl nedaleko Uffizi proveden teroristický bombový atentát, umřelo 6 lidí a při atentátu bylo poničeno několik uměleckých děl.

Florencie pohled z kopule bazilky

foto:Florencie pohled z kopule bazilky na náměstí Piazza della Signoria

 
Nejlepší poznávací zájezdy do Toskánska
 

Turistické zajímavosti ve Florencii

 

Nečekejte zde úplný výčet turisticky zajímavým míst v tomto městě, protože těžko se kompletně popisuje město které několik století dominovalo v kultuře, umění. Honosných staveb, galerií, chrámu je zde opravdu mnoho. Většina významných památek se nachází v historickém centru blízko sebe. Takže jejich prohlídku zvládnete bez problémů pěšky. Do centra Vás ani s autem nepustí, auto budete muset nechat na placených parkovištích na okraji historického centra.
 

Uffizi (Galleria degli Uffizi)Jedno z nejslavnějších muzeí na světě. Původně správní budova s kanceláři pro florentský soud (uffizi), byla postavena mezi Starým palácem a táhne se až k řece Arně v letech 1560-1581. Palác nechal postavit velkovévoda Casima I. Medicejský, na starost měl stavbu architekt, malíř Giorgio Vasariho. Budova ve tvaru U, byla několikrát upravována, zajímavostí je třeba Vasariho chodba vedoucí z Uffizi přes most Ponte Vecchio až k paláci Pitti, byla vybudována pro nerušený přesun Medicejů v době kdy upadala jejich obliba a hrozilo jim nebezpečí.

Muzeum má opravdu jednu z největších sbírek obrazů (přes 4000 obrazů), které získala díky soukromé sbírky Mediců, ti podporovali umění a kulturu, takže zde naleznete ucelený přehled florentského malířství pozdního středověku a renesance (12.-17. století), ale nejen tyto malíře zde můžete obdivovat. Jsou tu i severo italští, holandští, francouzští malíři.

Pár obrazů které v Uffizi můžete vidět
Masacio (Svatá Anna samotřetí) http://cs.wikipedia.org/wiki/Masaccio
Sandro Botticelli (Zrovzení Venuše, Alegorie jara) http://cs.wikipedia.org/wiki/Sandro_Botticelli
Leonardo da Vinci (Klanění králů, Zvěstování) http://cs.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci
Michelangelo Buonarroti (Svatá rodina) http://cs.wikipedia.org/wiki/Michelangelo_Buonarroti
Rafael Santi (Madona se střizlíkem) http://cs.wikipedia.org/wiki/Raffaelo_Sanzio
Tizian Vecelli (Venuše z Urbina) http://cs.wikipedia.org/wiki/Tizian
Caravaggio (Spící Amor) http://cs.wikipedia.org/wiki/Caravaggio

a mnoho dalších věhlasných malířů, kromě obrazů najdete v Muzeu Uffizi i sochy, busty. Tolik krásných děl pohromadě zasloužené budí zájem turistů z celého světa a z vlastní zkušenosti musím říci, že fronty na vstup jsou několika hodinové. Při staní vám budou podnikavci nabízet vstupenky bez fronty hned. Ale objednat si vstupenky můžete i vy předem a to na tomto odkazu http://www.firenzemusei.it/index.html naleznete zde i informace o otvírací době, aktuální ceně vstupenek. Objednat vstupenky musíte několik dnů předem (v době psaní článku to bylo minimálně 5 dnů) 

Most Ponte VecchioV nejužším místě přes řeku Arno vede nejstarší most ve Florencii, jako jediný přežil ústup němců na konci druhé světové války, prý měly být na příkaz Hitlera zničeny všechny, ale proslýchá se, že jeden německý důstojník nechtěl zničit takovou krásnou stavbu a proto zničili jen domy před vstupy na most. V minulosti zde byly byty a krámky, v některých sídlili řezníci, kteří využívali řeku jako stoku a odhazovaly odpad do Arny. Řeka i okolí díky tomu zapáchala a tak velkovévoda Ferdinand I. roku 1593 nařídil, že na mostě mohou usazovat jenom zlatníci. Nejznámnější zlatník Benvenuta Celliniho (1500-1571) http://cs.wikipedia.org/wiki/Benvenuto_Cellini který se proslavil hlavně svými bronzovými manýristickým socham, má na mostě od roku 1900 svou bustu.
 

Most Ponte Vecchio

Piazza del DuomoNáměstí na kterém se nacházejí tři monumentální duchovní stavby
 

Santa Maria del FioreTato nádherná gotická katedrála se začala stavět v roce 1296 na místě staršího kostela a to na zakázku florentské republiky. Po smrti architekta Arnolfa di Cambia byla stavba na 30 let přerušena. Hlavní prvky na obnovené stavbě postavil architekt, stavitel Francesco Talenti, který nechal udělat nádhernou křížovou klenbu uvnitř a připravil budovu pro stavbu velké kopule. Na ní ovšem byla vypsána nová soutěž, se svým konceptem bez lešení a užitím dvou plášťů vyhrál Fillipo Brunelleschi, kopuli dokončil v roce 1434. Dodnes je kopule považována za zázrak stavitelství a to díky skoro 42 metrového rozpětí , je 91 metrů vysoká, původně měla být kopule nevyzdobená, ale v 16. století ji pomalovali freskami Giorgio Vasari a později na malbě pokračoval Frederico Zuccari. Na kupoli se dá vystoupat, je zajímavé stoupat mezi dvěma plášti, nahoře budete odměněni opravdu krásným výhledem na Florencii a její okolí. Viz fotografie. 1436 byla katedrála zasvěcena Panně Marii. Z venku je dóm obložen zeleným, bílým a červeným mramorem (z Prata,Carrary, Maremma) Sošky na fasádě katedrály pocházejí z 19. století. Santa Maria del Fiore pojme až 25000 lidí, vnitřní plocha je 8300 m*m , chrám je čtvrtý největší na světě. Uvnitř je skromně vyzdoben, tak jak bylo v gotice ve Florencii zvykem, to nic ale neubírá na monumentálnosti vnitřních prostor. Mramorová podlaha pochází z 16. století. Nad hlavním portálem jsou hodiny které se otáčejí naopak. V dómu naleznete i portrét Danta Alighieriho od Domenica di Michelina.
 

Kampanila (zvonice)Jedna z nejkrásnějších zvonic v Itálii, ne-li na celém světě se tyčí vedle vedle katedrály Duomo S.Maria del Fiore do výše 82m. Tato gotická stavba byla postavena v letech 1334-1359 z počátku stavěl zvonici Giotto a po smrti ji dokončil Andrea Pisano. Zvonice je obložena barevným mramorem, zdobena sochami od Donatella a jeho pomocníka Rossy. Originály soch jsou dnes uloženy v Muzeu dell Opera. Na vrchol Kampanily jde vystoupat po 414 schodech a z vršku tohoto vrcholného gotického díla se můžete kochat výhledem na Florencii, nebo na obrovskou kopuli vedlejší katedrály, která je ještě o pár metrů vyšší.

Kampanila

foto: Kampanila
 

Battistero di S. Giovani (křestní kostel)Jedna z nejstarších staveb ve Florencii, pocházející z 11. století. Románská stavba je obložena jak z venku tak zevnitř bílo zeleným mramorem. Baptisterium kromě svého vzhledu láká davy turistů hlavně díky nádherným bronzovým dveřím, které jsou považovány za jeden z vrcholů sochařského umění v evropě. Jižní dveře vytvořil Andrea Pisano, jsou rozdělené do 28 tabulí. Na zbylých dvou začal pracovat Lorenzo Ghiberti, spolupracoval však s dalšími jak o je Masolino, Donatello … Práce trvaly 21 let a jestliže jižní dveře od Andrea Pisana jsou v gotickém stylu, tak zbylé dvě jsou renesančním a zachycují Nový zákon. Originály jsou dnes v Muzeu dell Opera del Duomo. V baptisteriu byl pokřtěn třeba spisovat Dante.

Battistero di S. Giovani

foto:Battistero di S. Giovani

Víc informací o zvonici najdete na wikipedii
http://en.wikipedia.org/wiki/Florence_Baptistery
 

 

Piazza della Signoria


Hlavní náměstí, které v minulosti byla politickým centrem města. Náměstí obklopené pouličními kavárnami dominuje věž budovy Palazzo Vecchio

 

Fontána na Piazza della Signoria

fotografie: Fontána na Piazza della Signoria

Fotky Florencie

Battistero di S. Giovani
Battistero di S. Giovani
busta Benvenuta Celliniho
busta Benvenuta Celliniho
Kampanila
Kampanila
Kampanila 2
Kampanila 2
Kampanila 3
Kampanila 3
Most Ponte Vecchio
Most Ponte Vecchio
Most Ponte Vecchio
Most Ponte Vecchio
Santa Maria del Fiore
Santa Maria del Fiore
Santa Maria del Fiore interier
Santa Maria del Fiore interier
Santa Maria del Fiore pohled z kopule
Santa Maria del Fiore pohled z kopule
Florencie z kopule baziliky
Florencie z kopule baziliky
Fontána na Piazza della Signoria
Fontána na Piazza della Signoria