Pitigliano

Město Pitigliano vyrostlo na žlutočerveném tufu (skála vulkanického původu).Domy jsou ze stejného kamene, takže pohled na město je opravdu úchvatný. Úchvatné jsou i opačné výhledy z města do krajiny. Pitiglianu se říká teké “Malý Jeruzalém” a to díky dvoum důvodům první je že Pitigliano připomíná Chrámovou horu v Jeruzalémě a taky díky tomu že v minulosti tu sídlila velká komunita židů. Ti se zde usazovali v hojném počtu hlavně v 15. století, kdy byli vyhánění z Říma a v Pitigliano vlastnila šlechta, která proti židům nic neměla.

Pitigliano naleznete na jihu Toskánska a je již trochu vzdáleno od davů turitsů do Florencie je to 175 km a do Říma 140 km.Proč navštívit Pitigliano?Starověkou židovskou čtvrť, malebné středověké centrum, již zmiňovaný výhled na město a z měst.

V blízkostí Pitigliana se nacházejí tajemné stezky, které se nazývají Via Cave (skalní cesty). Tyto stezky jsou vytesány ve skále. Některé jsou hluboké 20 metrů a široké 3 metry. Přesný význam těchto stezek se pořádně neví. Jeden z názoru je že buď spojovaly pohřebiště Etrusků, nebo byly užívany pro přesun dobytku a k obraně. Každý rok 19. března kdy je jarní rovnodennost místní prochází těmito stezkami s loučemi. Této slavnosti se říká Torciata di San Giuseppe a vrcholí v Pitiglianu u obrovské hranice na náměstí Gabribaldi.